Много хора се колебаят дали си струва да започнат да езиково обучение изобщо. Естествено започва да се появява мисълта, защо да инвестираш в езикова подготовка, след като в момента съответния чужд език не е сред „търсените“.

Езиково обучение и кариера

Езиковите обучения за поколението на нашите родители  е било просто опция. За пазара на труда в момента добрата езикова подготовка е задължителна за кариера в международна компания. Владеенето дори на повече от един чужд език отваря много допълнителни врати.  Хората, които залагат на езиковата си подготовка обикновено са и по-добри служители. Освен, че владеят няколко езика, те превключват по-лесно между задачите и решават наум паралелно няколко различни проблема. Приспособяват по-бързо към неочаквани промени в различни ситуации.

Езикова подготовка за добро самочувствие и удовлетвореност

Няма как да знаете кои и какви знания ще ви потрябват след пет или шест години. Може да ви предложат работа в Турция. Може да имате възможност да се запознаете с любимия си гръцки изпълнител. А може да помогнете на приятел при комуникацията с чужденец. Тогава езиковото обучение ще е добре дошло за вас. Ако езикът да не ви трябва в работата, то тогава заложете на езикова подготовка  заради самите себе си. Защо да не гледате филмите в оригинал, без да ви трябва преводач или субтитри. Защо да не разберете хумора на героите в  любимите си сериали.

Езиковото обучение води до развитие на други способности и умения

Например езиковата подготовка кара мозъка да открива много звуци, които преди това не е разграничавал. Когато европеец започне езиково обучение по китайски например, открива с удивление, че това, което е възприемал като звука „с“. Всъщност са три съвършено други звуци. Китаецът, който инвестира в езикова подготовка по руски език, пък открива тоналното разнообразие на китайските срички. Хората, които залагат на езикови обучения се приучават по-добре да разпознават звуците. Те стават по-музикални и овладяват по-лесно различни музикални инструменти.

Нужно ли е да инвестираме в езиково обучение?