Сървърите са високопроизводителен компютър, който поддържа компютърна мрежа и координира всички операции в нея. Как точно сървърът ще помогне да се изпълнят задачите на вашия бизнес?

Казано по-просто, въвеждането на сървър ще увеличи ефективността на работата (разбира се, ако имате повече от два компютъра). За да направите това, сървърът трябва да бъде конфигуриран да изпълнява различни функции или роли. Нека да разгледаме някои от сървърните роли, от които вашата компания може да се възползва.

Роли на сървърите

Роля на домейн контролера

(Услуги на Active Directory, LDAP и други). Контролерът на домейни съхранява информация за всички потребители и настройките за мрежова защита. В тази роля сървърът контролира достъпа до информация, като предоставя на потребителски групи различни права и ограничения.

Благодарение на ролята на контролер на домейн, ще получите следните функции:

цялата информация в мрежата ще бъде ясно структурирана;

потребителите ще имат достъп само до данните, от които се нуждаят;

добавянето на нови потребители, няма значение дали са 10 или 1000, няма да е трудно;

можете да контролирате кога, кой и с каква информация е работил.

Роля на файловия сървър

(файлов сървър). Всички потребители могат да съхраняват важни работни документи на сървъра.

Защо е удобно?

Достъпът до файлове може да бъде гъвкаво конфигуриран за различни потребители;

Всичко се съхранява на едно място. Няма да загубите информация, ако някой е болен или е на почивка;

Ролята на пощенския сървър.

Фирма, която има свой собствен пощенски адрес (като @ име на вашата компания.ru) изглежда по-солидна в очите на партньорите.

Освен това пощенският сървър ще позволи:

лесен за контрол на кореспонденцията на служителите;

създаване на групи за разпространение;

опростяване на комуникацията в рамките на организацията.

Роля на терминалния сървър

През последните години така наречените „тънки клиенти“ – всъщност силно „нарязани“ компютри, придобиха голяма популярност в офиси, големи магазини и на други места. Те работят по мрежата и използват изчислителната мощ на сървъра.

Какви са предимствата на терминалния сървър и определените клиенти

Лесна за настройка и поддръжка на вашата мрежа. Например, ако трябва да актуализирате програмата, тя няма да отвлече вниманието на служителите от работа дълго време, защото ще трябва да инсталирате актуализацията само на сървъра.

Сигурност. Terminal Server позволява строг контрол на всички мрежови настройки за сигурност.

Контролът. Няма да можете да гледате филм или да играете Klondike на терминален сървър – всички ваши служители ще бъдат заети с работа.

Запазване. Напредъкът не стои неподвижен. С терминалния сървър не е необходимо непрекъснато да актуализирате компютърния си парк.

Описание и характеристики на сървърите