Повече информация за цената на автомобилната застраховка. В зависимост от избраната от вас полица, автомобилната застраховка може да осигури финансова защита в случай, че колата ви бъде повредена или открадната. Също ако сте ранени при злополука или сте виновни за злополука, която причинява телесни наранявания или имуществени щети на трети страни . Може също така да ви помогне да изпълните всички изисквания за минимално покритие, определени от вашата държава или изисквани от кредитор. 

Повече информация за цената на автомобилната застраховка

Няколко фактора влияят върху цената на вашите застрахователни премии за автомобил. Автомобилните застрахователи използват подробни изчисления, за да определят своя риск при застраховането ви. Колкото по-висок е рискът, толкова по-скъпа е застраховката. Те също така базират разходите на вашия тип полица, покритието, което искате, и други фактори, включително: 

Демография. По-младите шофьори са склонни да плащат повече от по-възрастните шофьори, а когато полът е фактор, мъжете са склонни да плащат повече от жените. 

История на шофиране. Шофьорите с една или повече автомобилни катастрофи, предишни искове или нарушения при движение е вероятно да имат по-високи премии. 

Кредитен рейтинг. Водачите с нисък кредитен рейтинг обикновено имат по-високи премии от тези с добри или отлични резултати. 

Местоположение. Мястото, където живеете и работите, ще повлияе на разходите ви за автомобилна застраховка. Тарифите варират в зависимост от щата, града и дори квартала, като шофьорите в райони с висок трафик и предразположени към инциденти често плащат повече. 

Каква се определя цената на автомобилната застраховка 

Тип превозно средство. Новите автомобили обикновено са по-скъпи за застраховане от старите автомобили. Като се имат предвид техните усъвършенствани технологични характеристики и по-висока стойност, те могат да бъдат по-скъпи за ремонт. Освен това показателите за безопасност на автомобила, характеристиките за безопасност и размерът също могат да повлияят на цената. 

Използване на превозно средство. Шофьорите, които не изминават много мили, са склонни да плащат по-малко от шофьорите, които прекарват много време на пътя. 

Повече информация за цената на автомобилната застраховка