Поддръжка на септична яма

Искаме да сме сигурни, че вие ​​и вашите близки знаете каква е поддръжка на септична яма. Препоръчваме ви да следвате следните съвети за управление или поддръжка на септични ями.

Следвайте предпазните мерки на Евроканал

  • Използвайте здрава капачка на септичната яма и маркирайте нейното местоположение. Достъпът до вашия септичен резервоар трябва да бъде покрит със здрав капак. За да бъде в ​​безопасност, този капак не трябва да се премахва лесно.

Ако не сте сигурни в местоположението на вашата септична система, Евроканал може да ви помогне. Също така, ще ви предоставим запис „как е изграден“ за бъдещи справки. Ще се радваме да ви помогнем с поддръжка на септична яма. И да планирате проверка за локализиране на вашата система. Позвънете на телефон 0877 77 63 77, можете да ни откриете и на адрес гр.София, кв.Врaждебна ул.46 N2a.

  • Стойте далеч от отвора. Избягвайте да се опирате на отвора на септичната яма. Газовете могат да бъдат достатъчно силни, за да изпаднете в безсъзнание и да паднете вътре, което може да бъде фатално.
  • Не палете огън близо до кладенеца. Газът метан, който се получава от съдържанието на септичната яма, е взривоопасен. Дръжте дори запалените цигари далеч от резервоара.
  • Внимавайте за опасността от разхлабени електрически кабели. Когато ровите навън, не забравяйте да внимавате за електрически и механични линии. Прекъсването на тези линии в близост до септична система може да бъде опасно.
  • Никога не работете сами в близост до резервоар. Накланянето и падането могат да бъдат фатални. Силно се препоръчва никога да не работите сами. В случай че се чувствате претоварени от опасните газове, произведени от съдържанието на резервоара.
  • Стойте далеч от антисанитарните условия. Ако работите в близост до септична система, не забравяйте да покриете отворени рани. Да измиете правилно след работа със системата. Септичната система може да съдържа сериозни заплахи като вируси и бактерии. Винаги искайте професионална помощ, за да сте в безопасност.

Уверете се, че сте взели всички предпазни мерки към поддържането на вашето оборудване в безопасност. Вашата септична система ще работи правилно. Когато се съмнявате, обадете се на Евроканал за помощ или съвет за работа в близост до септична яма.

Поддръжка на септична яма: Шест съвета, които ще ви предпазят